Mesleki Sorumuluk Sigortasi

Doktorlar, avukatlar, mimarlar, mühendisler, muhasebeciler, mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, sigorta acenteleri, eczacılar vb. serbest meslek sahipleri, yaptığı işlerde oldukça özenli davranmalıdırlar. Yaptıkları işin sonuçlarından sorumlu olan bu kişiler, faaliyetleri sırasında müşterilerine ve üçüncü kişilere zarar vermemek için gereken tüm önlemleri almak durumundadılar.

Yukarıda adı geçen meslek grupları ve serbest meslek sahipleri işlerini icra ederlerken istemsiz olarak hizmet verdikleri kişilere maddi ve bedensel zararlar vermeleri durumunda bu zararı tanzim etmekle yükümlüdürler.

Bütün sigorta şirketleri, mesleki sorumluluk sigortaları yapmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, mesleki sorumluluk sigortası yaptırılması düşünülüyorsa mesleki risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi konusunda size sigorta şirketinin ne kadar yardımcı olabileceğidir.

Mesleğin inceliklerini, riskli noktalarını ve sağladığı avantajları yakalayabilen bir sigorta şirketi en uygun sigorta poliçesi teklifini hazırlayabilir. Bunun yanında meslek sahibine göre risk kaynaklarının tesbit edilmesi, olabilecek risklerin önlenmesi konusunda bir anlamda danışmanlık hizmeti verebilecek güçte olmalıdır.

GimSigorta olarak, işinizde yapmış olduğunuz faaliyetler sırasında, üçüncü şahısların uğrayabilecekleri maddi veya bedeni zararları güvence altına alıyoruz. Artık Mesleki Sorumluluk Sigortası ile mali müşavirlik, doktorluk, mühendislik, mimarlık ve avukatlık gibi meslekler gruplarında iseniz kusur, hata ve ihmallerinizden oluşabilecek tazminatlara karşı teminat altındasınız.


Şirketimizi arayarak, dilediğiniz sigorta türünde ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz. Yapacağımız tüm sigorta işlemlerinde birçok sigorta acentesinden fiyat alarak en uygun ücreti sizlere sunuyoruz.