Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası

Avukat mesleki sorumluluk sigortası; avukatlık görevini icra eden sigortalının mesleki faaliyetlerini yürütürken; mesleki görevini tam anlamıyla yapamamasından, görevini müvekkiline karşı özenli bir şekilde yerine getirmemesinden ve başka kusurlu davranışlarından doğabilecek zararlar sebebiyle yargı kararı sonucunda ödemek zorunda kaldığı/kalabileceği tazminat tutarlarının yanında yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede belirtilen limitler dahilinde temin eden bir sigorta türüdür.


Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Ek Teminatlar Nelerdir?

Sigortalı avukata, yanında hizmet akdi ile çalışmakta olan personelin veya vekaletname yahut yetki belgesi ile birine vekillik yapan avukatların yapmış olduğu işlemlerden / ihmallerden dolayı oluşacak hukuki sorumluluklar teminat kapsamına alır.

Avukat mesleki sorumluluk sigortası, sigortalının kendisini istihdam eden kurumun veya kendisi ile sözleşmeli çalışan kurumun poliçe teminat kapsamına giren bir olay neticesinde üçüncü kişilere tazminat ödemesi sonucu sigortalıya rücu etmesi durumunda da belirtilen koşullar içerisinde sigortalıyı teminat altına almaktadır.

Manevi tazminat istekleri poliçede yazılı olan tazminat limitinin %10’u ile teminat kapsamındadır.


Şirketimizi arayarak, dilediğiniz sigorta türünde ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz. Yapacağımız tüm sigorta işlemlerinde birçok sigorta acentesinden fiyat alarak en uygun ücreti sizlere sunuyoruz.