İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

İşyerinde işçilerin görevlerini sırasında uğrayacabileceği kazalara karşı işvereni güvence altına alan bir sigortadır.

İşverenin hukuki sorumluluğu sebebiyle zor durumda kalmasını engelleyen bu sigorta ile, iş kazasına uğrayan işçiler veya işçilerin hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminat talepleri bu sigorta ile karşılanmaktadır.

Daha geniş bir ifadeyle işveren mali sorumluluk sigortası bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür.


İşveren Mali Sorumluluk Sigortasının Ana Teminatları Nelerdir?

İşverene bir hizmet sozleşmesi ile bağlı ve SGK kanununa bağlı işçiler ya da bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecekler,
SGK kanununun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılar


İşveren Mali Sorumluluk Sigortası İsteğe Bağlı Teminatları Nelerdir?

İşveren tarafından sağlanan servis araçlarıyla çalışanların işyerine götürülürken/getirilirken oluşabilecek kazalar,

İşveren tarafından başka bir yere görevle gönderildiği ve asıl işini yapmadığı zamanlarda meydana gelen iş kazaları,

Ülke sınırları dışında oluşan iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda ileri sürülecek tazminat talepleri ile manevi tazminat talepleri


Şirketimizi arayarak, dilediğiniz sigorta türünde ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz. Yapacağımız tüm sigorta işlemlerinde birçok sigorta acentesinden fiyat alarak en uygun ücreti sizlere sunuyoruz.