GİM SİGORTA Aracılık Hizmetleri LTD. ŞTİ.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) güvencesi olan vatandaşların, SGK’nın anlaşmalı özel hastanelerinde yani sigorta poliçesindeki yazılıcı sigorta şirketi ile SGK’nın anlaşmalı hastenelerinde) yatarak ve ayakta tedavi giderlerine fark ödemeden hizmet almasını sağlayan bir sigorta türüdür.

Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları ve Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan yabancı uyruklu şahıslar Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesi kapsamında sigortalanabilmektedir.

GİM Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sigortalıların, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkabilecek hastalıklarıyle ilgili olarak muayene, araştırma (tetkik) ve tedavi giderlerini, poliçede belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, SGK geri ödeme kuralları ve özel koşullar dahilinde karşılamaktadır.

Ayrıca Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında olan sigortalılar, tüp bebek ile ilgili giderlerini de karşılayabilmektedir. Bu teminat, SGK nın tüp bebek tedavisi ödeme koşulları altında, 1 yıllık poliçe süresince geçerlidir ve ek prim ödenmesi koşuluyla poliçeye dahil edilebilmektedir.